Colombia, Supremo EP, Huila, Los Robles

  • Марка: Jasmin Specialty Coffee
СЛАКО И ПЛОДОВО, ВИНЕНИ НОТКИ, ПЛЪТНО ГЛАДКО ТЯЛО, ТЪМЕН ШОКОЛАД
Район: Huila
Произведено от малки ферми
Надморска височина: 1300 -1900 м
Сорт: Caturra
Известното качество на Специалното кафе от Колумбия е резултат от упоритата работа и отличния терен. Уникална топографска характеристика е от изключително значение. Между планинските вериги се формират няколко микроклимата, което води до изключителни условия за производство на висококачествено кафе.
Районът Huila се намира в южната част на Колумбия. Това е географското място, където Андите образуват възел. Тук трите кордилери се разделят между западните, централните и източните Анди, които се издигат до Северна Колумбия. Между източната и централната кордилера тече река Магдалена, издигаща се до Карибския бряг. Между централните и западните планински вериги на Андите е река Каука, вливаща се в река Магдалена в карибските равнини. Почвата в този район е вулканична и следователно идеална за отглеждане на висококачествено кафе. Поради географското местоположение близо до екватора, има малка разлика между различните сезони в Колумбия.
Поради различната надморска височина и микроклимат, резултат от реките и планинските вериги, които разделят държавата, реколтата се събира няколко пъти годишно в сравнение с други страни, произвеждащи кафе.
Това кафе Supremo „Los Robles“ се характеризира с типичния висококачествен профил на чаша от Huila, представящ красиви винени и сладки вкусове.